ប្រសើរណាស់!! អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ជិត១ពាន់នាក់ជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានត្រឹម ជាង៦០០នាក់ប៉ុណ្ណោះ!!

(ភ្នំពេញ) ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា របាយការណ៍នៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៦៥៥នាក់បន្ថែមទៀត បានឆ្លងជំងឺនេះ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន កើនឡើងគួរឲ្យកត់ស្គាល់ ពោលគឺមានចំនួន ៨១០នាក់ ក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ថ្មីរហូតដល់ ១១នាក់ផងដែរ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របសក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលអង្គភាព PND TV ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។No photo description available.ដោយ ៖ ឡាយ កុល