ក្រសួងសុខាភិបាល ច្រានចោលទាំងស្រុងនូវការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតថា វីរុសកូវីដ១៩ជាបាក់តេរី ត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងវីទ្យុកម្មបញ្ចូលឈាមបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានច្រានចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ដែលថាវីរុសកូវីដ១៩ ជាបាក់តេរី ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មនិងបញ្ចូលឈាម បណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ខាងក្រោមនេះ លិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖អាចជារូបភាពនៃ អត្ថបទ