ក្តៅៗ!! រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន២៧៧នាក់ទៀត ភាគច្រើនអ្នកនៅភ្នំពេញ ខណៈជាសះស្បើយ ៦០នាក់

បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះថា មានមនុស្សចំនួន២៧៧នាក់ទៀត ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈមានអ្នកជំងឺចំនួន៦០នាក់ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ។

អាចជារូបភាពនៃ អត្ថបទ

មិន​មាន​ការពណ៌នា​រូបថត​ទេ។

អាចជារូបភាពនៃ អត្ថបទ

អាចជារូបភាពនៃ អត្ថបទ

អាចជារូបភាពនៃ អត្ថបទ