រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០៣នាក់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែ មេសាម្សិលមិញ

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសខាងក្រោមនេះMay be an image of textNo photo description available.May be an image of textNo photo description available.No photo description available.No photo description available.May be an image of text