ក្ដៅៗ!! ថ្ងៃនេះក្រសួង ប្រកាសលុបចោលគេហទំព័រ «សានព្រំព័ត៍មាន និងបណ្ដាញ​ផ្សព្វផ្សាយ» ក្រោយផ្សាយបំភ្លៃការពិត

សារព័ត៍មានសានព្រំMay be an image of textសារព័ត៍មានបណ្ដាញ​ផ្សព្វផ្សាយNo photo description available.

សម្រួលដោយ ៖ ឡាយ កុល